Liptovská Porúbka

Objednávka

ocenenia pre členov DHZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Victorysport s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: ocenenia pre členov DHZ

Cena objednávky: 289.63 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2018

Datum zverejnenia: 20.06.2018

Dokumenty