Liptovská Porúbka

Objednávka

doprava účastníkov akcie "Porúbčanský pltník" Lipt. Porúbka - Svarín-Uhorská Ves - Lipt. Porúbka

Identifikácia

Číslo objednávky: 2018/021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Peter Mitrenga - Mimi

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: doprava účastníkov akcie "Porúbčanský pltník" Lipt. Porúbka - Svarín-Uhorská Ves - Lipt. Porúbka

Cena objednávky: 162.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 06.07.2018

Dokumenty