Liptovská Porúbka

Objednávka

materiálno-technické vybavenie DHZO

Identifikácia

Číslo objednávky: 2020014

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Ing. András Bodó

Adresa dodávateľa: Gabčíkovo

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: materiálno-technické vybavenie DHZO

Cena objednávky: 3104.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 03.07.2020

Datum zverejnenia: 30.07.2020

Dokumenty