Liptovská Porúbka

Objednávka

hudobná produkcia na akcii Výstup na Slemä

Identifikácia

Číslo objednávky: 2020/022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Mestský dychový orchester

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: hudobná produkcia na akcii Výstup na Slemä

Cena objednávky: 180.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 21.08.2020

Datum zverejnenia: 19.10.2020

Dokumenty