Liptovská Porúbka

Objednávka

vypracovanie žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu - triedený zber KO

Identifikácia

Číslo objednávky: 2020/037

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Gemini Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu - triedený zber KO

Cena objednávky: 480.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.11.2020

Datum zverejnenia: 28.12.2020

Dokumenty