Liptovská Porúbka

Objednávka

tlačiareň Xerox a toner

Identifikácia

Číslo objednávky: 2020/039

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: tlačiareň Xerox a toner

Cena objednávky: 624.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 02.12.2020

Datum zverejnenia: 28.12.2020

Dokumenty