Liptovská Porúbka

Objednávka

výkon činnosti stavebného dozoru

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/004

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Miloš Choma

Adresa dodávateľa: Liptovská Kokava 127

IČO dodávateľa: 10861238

Predmet objednávky: výkon činnosti stavebného dozoru

Cena objednávky: 1680.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Gazdičová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 28.04.2021

Datum zverejnenia: 29.04.2021

Dokumenty