Liptovská Porúbka

Zmluva

zmluva o poskytovaní služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5/POH-a/2020

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov

Zmluvná cena: 137.58000 €/ks bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.06.2020

Datum zverejnenia: 01.07.2020

Dokumenty Pdf brantner - zber_vyvoz_ulozenie KO 2020.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Streda 01. Júl 2020 16:22 )