Liptovská Porúbka

Zmluva

Dodatok k Zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 793157823221

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: o poskytovaní verejných služieb - program Biznis Mini 18

Zmluvná cena: 18.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2021

Datum zverejnenia: 24.02.2021

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve č. 793157823221.pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Streda 24. Február 2021 13:00 )