Liptovská Porúbka

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa objednávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO objednávateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta, Bratislava

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: úprava čl II

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.03.2021

Datum zverejnenia: 17.03.2021

Dokumenty Pdf dodatok č1.pdf ( veľkosť: 226,4 KB, aktualizované: Streda 17. Marec 2021 16:27 )