Liptovská Porúbka

Zmluva

Zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 01/2020

Názov objednávateľa: Gustá a Denisa Krutá a Emil a Renáta Krutá

Adresa objednávateľa: Liptovská Porúbka

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet zmluvy: o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako vecné bremeno "in rem"

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemky - zastav. plocha a OP; List vlastníctva číslo: 1016, 2096; Katastrálne územie: Liptovská Porúbka; Parcela číslo: 1203/11 a 113/502;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.04.2021

Datum zverejnenia: 12.04.2021

Dokumenty Pdf zmluva o buducej zmluve.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Pondelok 12. Apríl 2021 14:42 )