Liptovská Porúbka

Zmluva

kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Gustá a Denisa Krutá

Adresa objednávateľa: Liptovská Porúbka

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet zmluvy: pozemok parcela C-KN č. 1203/11

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť zastavaná plocha a nádvorie; List vlastníctva číslo: 1016; Katastrálne územie: Liptovská Porúbka; Parcela číslo: 1203/11 ;

Zmluvná cena: 493.58 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.04.2021

Datum zverejnenia: 12.04.2021

Dokumenty Pdf KZ - Krutý Gustáv a Denisa.pdf ( veľkosť: 882,2 KB, aktualizované: Pondelok 12. Apríl 2021 14:45 )