Liptovská Porúbka

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
07.05.2019 platová tabuľka - zákaz státia
2019/2
23.75 € s DPH Liptovská Porúbka Grafon s.r.o. 16.04.2019
07.05.2019 zameranie pozemku parc. KN-E č. 193/2
2019/3
2160.00 € s DPH Liptovská Porúbka Ing. František Olejár G3 29.04.2019
07.05.2019 zameranie miestnej komunikácie pre majetkoprávne vysporiadanie, cena za mernú jednotku
2019/4
200.00 €/pm s DPH Liptovská Porúbka Ing. František Olejár G3 29.04.2019
07.05.2019 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v objektoch obce
2019/5
331.50 € s DPH Liptovská Porúbka Ing. František Olejár G3 29.04.2019
07.05.2019 vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie na MK a odsúhlasenie na DI
2019/6
3288.00 € s DPH Liptovská Porúbka DOSA Slovakia s.r.o. 03.05.2019
07.05.2019 tlač a grafická úprava obecného občasníka
2019/7
549.00 € s DPH Liptovská Porúbka TATRY EVENT s.r.o. 03.05.2019
07.05.2019 hudobná produkcia na Deň matiek dňa 12.5.2019
2019/8
108.00 € s DPH Liptovská Porúbka OZ ĽH Bystrianka 06.05.2019
21.11.2018 vyčistenie vnútornej kanalizácie v objekte č. 170
2018/033
80.00 € s DPH Liptovská Porúbka LVS a.s. 25.10.2018
21.11.2018 dodávka a montáž pneumatík pre traktor Zetor
2018/034
600.00 € s DPH Liptovská Porúbka Marián Oravec -AUTOSERVIS PNEUSERVIS 15.11.2018
21.11.2018 oprava plynového kotla v BD 556/8
2018/035
212.40 € s DPH Liptovská Porúbka Miroslav Poliak MIPOL 19.11.2018
23.10.2018 vysprávky miestnych komunikácií a terénne úpravy verejných priestranstiev
2018/027
912.00 € s DPH Liptovská Porúbka JAPETEK s.r.o. 17.08.2018
23.10.2018 terénne úpravy vstupu do MŠ, osadenie info tabúľ a stožiarov
2018/028
2480.00 € s DPH Liptovská Porúbka JAPETEK s.r.o. 24.08.2018
23.10.2018 vypracovanie PD elektr. prípojné zariadenie pre RD č. 519
2018/029
50.00 € s DPH Liptovská Porúbka DAGArtis s.r.o. 07.09.2018
23.10.2018 vypracovanie ŽoNP z environmentálneho fondu
2018/030
600.00 € s DPH Liptovská Porúbka MANOS CONSULTING s.r.o. 16.10.2018
23.10.2018 VM Florian vyrozumievací modul pre rozhlasovú ústredňu s príslušenstvom
2018/031
2895.98 € s DPH Liptovská Porúbka MK hlas s.r.o. 18.10.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 194.
1 3 5 6 7 8 9 12 13