Liptovská Porúbka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.03.2020 propagácia obce vo vydaní monografickej publikácie "Ovčiari na Slovensku"
200.00 € s DPH Liptovská Porúbka Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny 26.03.2020
20.03.2020 o poskytnutí dotácie pre DHZO
3200621
3000.00 € s DPH Liptovská Porúbka Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.03.2020
16.03.2020 vystúpenie skupiny Arcon dňa 22.08.2020 na akcii "Výstup na Slemä"
350.00 € s DPH Liptovská Porúbka Samuel Feldsam 11.03.2020
13.03.2020 spoluvlastnícky podiel parc. E KN č. 113/502 - orná pôda
1726.20 € s DPH Liptovská Porúbka Ľubomír Kočtúch a spol. 12.03.2020
02.03.2020 nájom hrobových miest č. 58,606,609
221 2020
48.00 € s DPH Iveta Bartolčičová Liptovská Porúbka 17.02.2020
27.02.2020 o zabezpečení triedeného zberu odpadov z obce
39/2020
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Verejnoprospešné služby 05.02.2020
27.02.2020 Zmluvy o zabezpečení separovaného zberu č. 12/2008
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Verejnoprospešné služby 05.02.2020
25.02.2020 Nájom hrobového miesta 417
12.00 € s DPH Elena Poliaková Liptovská Porúbka 24.02.2020
25.02.2020 Nájom hrobového miesta 133,321
24.00 € s DPH Silvia Devečková Liptovská Porúbka 29.01.2020
25.02.2020 Nájom hrobového miesta 111, 112
24.00 € s DPH Liptovská Porúbka Milan Orfánus 05.02.2020
25.02.2020 Hrobové miesto č. 450
12.00 € s DPH Čonková Helena Liptovská Porúbka 10.02.2020
25.02.2020 Nájom hrobového miesta č. 160
12.00 € s DPH Čonková Helena Liptovská Porúbka 10.02.2020
25.02.2020 Nájom hrobového miesta č. 322,325
36.00 € s DPH Bohumil Bendík Liptovská Porúbka 19.02.2020
25.02.2020 Nájom hrobového miesta 318
223 2020
12.00 € s DPH Jana Halušková Liptovská Porúbka 25.02.2020
18.02.2020 o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby - zmena časti cenníka "Lekárske prehliadky a vyšetrenia"
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 18.02.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 896.
1 3 5 6 7 8 9 59 60