Liptovská Porúbka

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.10.2020 zmena čl.3 bod 3.1 kontrolné etapy
Dodatok č. 1
17000.00 € s DPH Liptovská Porúbka Ing.arch.Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt 12.10.2020
09.10.2020 o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie web stránky obce
MA-35-09-2020-SK
930.00 € s DPH Liptovská Porúbka Galileo Corporation s.r.o. 28.09.2020
21.09.2020 príloha č. 1 k Zmluve - popis systému triedeného zberu na území obce
ZVS1120201501A
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka ENVI-PAK a.s. 21.09.2020
11.09.2020 použitie hudobných diel - udelenie licencie na akcii Výstup na Slemä
VP/20/09816/002
80.40 € s DPH Liptovská Porúbka SOZA 10.08.2020
11.09.2020 kamerový systém v obci Liptovská Porúbka - II. etapa
10510.10 € s DPH Liptovská Porúbka SecuTech s.r.o. 11.09.2020
11.09.2020 hrobové miesto č. 421
48.00 € s DPH Jana Žilová Liptovská Porúbka 21.08.2020
11.09.2020 Hrobové miesto č. 352,353
24.00 € s DPH Ing. Seláčková Zuzana Liptovská Porúbka 21.08.2020
10.09.2020 o zániku spoločného školského obvodu
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Mesto Liptovský Hrádok 31.08.2020
28.08.2020 o zriadení spoločného školského obvodu
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Mesto Liptovský Hrádok 27.08.2020
27.08.2020 odpredaj neupotrebiteľného majetku obce -osobného motorového vozidla Škoda Fábia
200.00 € s DPH Paulína Šebová Liptovská Porúbka 24.08.2020
26.08.2020 zhotovenie solárneho verejného osvetlenia na parc. KN-C 1658/1 v k.ú. Liptovská Porúbka
10873.27 € s DPH Liptovská Porúbka DAGArtis s.r.o. 13.08.2020
18.08.2020 byt č. 6 v BD 506
121.52 €/mesiac s DPH Liptovská Porúbka Mgr. Michal Harich 31.07.2020
18.08.2020 propagovanie obchodného mena a loga objednávateľa na internetovej stránke
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Fibris s.r.o. 14.08.2020
12.08.2020 materiálno-technické zabezpečenie a kultúrny program - "Výstup na Slemä"
150.00 € s DPH Liptovská Porúbka Urbárske pozemkové Spoločenstvo 10.08.2020
12.08.2020 preprava osôb tzv. sociálny taxík v cene podľa cenníka prepravy
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka SPL s.r.o. 11.08.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1001.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 66 67